Inloggen / Registreren
Vul uw e-mailadres in.
Vul uw wachtwoord in.
Wachtwoord vergeten

Voer het e-mailadres in waarmee je een gratis persoonlijk account wilt aanmaken. Je ontvangt dan per e-mail met een link waarin je een wachtwoord kan aanmaken

Vul uw e-mailadres in.
Vul uw wachtwoord in.
Vul wachtwoord bevestiging in
Winkelwagen inhoud

Privacyverklaring


Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 22 mei 2023
Ingangsdatum: 22 mei 2023

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Champion Biljarts, Handelstraat 6, Gelderland 6851 EH, Nederland, e-mailadres: info@championshop.nl, telefoonnummer: 026-3515919 over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die wij verzamelen wanneer u gebruik maken van onze website (championshop.nl). (de dienst"). Door toegang te krijgen tot of te gebruiken van de service, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaarmaking van uw gegevens in overeenstemming hiermee Privacybeleid. Als u daar niet mee instemt, gelieve geen toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service.

We kunnen dit privacybeleid op elk moment zonder toestemming wijzigen met eventuele voorafgaande kennisgeving aan u en zal de herziene versie geplaatst worden op de website. Het herziene beleid zal van kracht worden 180 dagen vanaf het moment waarop de herziene Policy is geplaatst in de Service en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Service na die tijd vormt uw acceptatie van de herziene Privacybeleid. Wij raden u dan ook aan om deze pagina periodiek te bekijken.

 1. Informatie die we verzamelen:

  Wij zullen het volgende persoonlijke informatie verzamelen en verwerken:

  1. E-mailadres
 2. Hoe wij uw informatie gebruiken:

  We zullen de informatie gebruiken die we verzamelen over u voor de volgende doeleinden:

  1. Gebruikersaccount aanmaken
  2. Bestelling van de klant beheren

  Als we uw gegevens voor iets anders willen gebruiken dan het doel, zullen we u om toestemming vragen. Wij gebruiken uw gegevens alleen na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor de doel(en) waarvoor toestemming is verkregen, tenzij we anders verplicht zijn door de wet.

 3. Bewaring van uw gegevens:

  Wij bewaren uw persoonsgegevens bij ons voor 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikers hun account hebben beëindigd of voor als zolang we het nodig hebben om de doelen te vervullen waarop het is verzameld, zoals beschreven in dit document. Het kan nodig zijn om bepaalde gegevens vast te houden voor langere periodes zoals administratie / rapportage conform toepasselijk recht of om andere legitieme redenen zoals handhaving van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, geen van beide identificeert u (direct of indirect), kan voor onbepaalde tijd bewaard worden.

 4. Hoe Google gegevens gebruikt van deze website

  Deze website maakt gebruik van Google Services om de kwaliteit te verbeteren. Via deze link leest u hoe Google gebruikmaakt van de gegevens van deze website.

 5. Jouw rechten

  Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kan dat een recht op inzage en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of ontvang een kopie van uw persoonsgegevens gegevens, beperken of bezwaar maken tegen de actieve verwerking van uw gegevens, vraag ons om te delen (porteren) uw persoonlijke gegevens aan een andere entiteit, eventuele toestemming die u ons heeft gegeven in te trekken uw gegevens verwerken, een recht om een klacht in te dienen met een wettelijke bevoegdheid en dergelijke andere rechten zoals relevant kan zijn onder de toepasselijke wetgeving. Naar deze rechten uitoefent, kunt u ons schrijven op info@championshop.nl. We zullen op uw reageren verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  U kunt zich afmelden voor direct marketing, communicatie of de profilering die we uitvoeren voor marketingdoeleinden door te mailen naar info@championshop.nl.

  Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat om te verzamelen of de vereiste persoonlijke informatie verwerken of de toestemming intrekken om hetzelfde te verwerken voor de vereiste doeleinden, hebt u mogelijk geen toegang of gebruik maken van de diensten waarvoor uw gegevens werd gezocht.

 6. Cookies Etc.

  Om meer te weten te komen over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze tracking technologieën, verwijzen wij u naar onze Cookie Policy.

 7. Security:

  De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons en we zullen redelijke beveiligingsmaatregelen gebruiken om verlies, misbruik of ongeoorloofd gebruik te voorkomen wijziging van uw gegevens onder onze controle. Echter, gezien de inherente risico's, wij kan geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de beveiliging van alle informatie die u naar ons verzendt en u doet dit op eigen risico.

 8. Grievance / Data Protection Officer:

  Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw informatie die beschikbaar is bij ons kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris op Champion biljarts, Handelstraat 6, 6851 EH Huissen, e-mail: info@championshop.nl. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Privacy Policy generated with CookieYes.